Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rybáře: RIS - výdej povolenek na rok 2024

23. 11. 2023

Vážení rybáři,

jak jistě dobře víte, v současné době probíhá finální fáze nasazení Rybářského informačního systému ČRS (RIS). Migrace dat do RIS se blíží do zdárného konce, přičemž do systému bylo k dnešnímu dni zavedeno celkem 252 tisíc členů ČRS, místní organizace mají do systému plný přístup a na jejich systémové sklady byly naskladněny povolenky na rok 2024. Všechny typy povolenek ČRS budou v roce 2024 vydány již výhradně prostřednictvím RIS.
 
V této souvislosti si dovolujeme upozornit na několik záležitostí, které mohou být pro rybáře při výdeji povolenek a prodeji členství na rok 2024 velmi důležité:
 
Pro vydání povolenky je bezpodmínečně nutné mít u sebe rybářský lístek, což je ze zákona povinná podmínka pro vydání povolenky k lovu ryb. Parametry rybářského lístku bude místní organizace zaznamenávat na kartě rybáře (a rybář následně bude systémem upozorňován například na blížící se konec jeho platnosti).
Společně s úhradou členských povinností budou místní organizace do systému doplňovat číslo členské legitimace za předpokladu, že ho doposud neevidovaly. Jedná se o číslo uvedené na titulní straně průkazky u čárového kódu. V případě, že Vaše členská legitimace kód neobsahuje, bude na ní doplněn samolepícím štítkem nebo bude legitimace vyměněna.
Část organizací, které nyní evidenci členské základny prováděly způsobem vylučujícím systémovou migraci, bude do systému zadávat členy nově; jedná se přibližně o 12-15 tisíc členů (z celkových 265 000 osob). V takovém případě prosíme o shovívavost (založení nového člena přes systém trvá přibližně o 2 minuty déle než prodej povolenky a členství existujícímu členovi, další rok samozřejmě tuto administrativu již nebudete muset absolvovat).
Každé nasazení nového systému je komplikovanou záležitostí, proto si Vás dovolujeme požádat o trpělivost během prvotních výdejů.
 
Věříme, že po prvním náročném roce (kdy je zejména potřeba aktualizovat a uvést do perfektního pořádku všechny údaje o členech) ocení členové možnosti, které jim existence RIS přinese.
 
Na závěr si dovolujeme krátké shrnutí: Jaký bude další postup a co přinese RIS rybářům?
 
RIS je systém, do kterého budou mít přístup všichni členové ČRS. V příštím roce bude možné si ze strany rybáře vytvořit vlastní přístupové údaje, které se propojí s jeho členskou kartou a řadu věcí mu systém umožní zařídit z pohodlí domova – od úhrady členských známek (které již od této sezóny nebudou v papírové podobě, tzn. nevylepují se do legitimace), brigád, objednávky povolenek až po vystavení převodky do jiné MO v případě například stěhování.
 
U povolenek, které budou již přes systém vydané (tzn. na rok 2024) bude ve velké části případů umožněno i jejich elektronické odevzdání (přepisem do systému nebo scanem), postupně v řadě územních svazů mění podobu i formát povolenky z „harmoniky“ na A4, u které již není nutné na konci roku zpracovávat rybářem sumář úlovků a docházek.
 
V brzkém jaře budou rovněž představeny nové webové stránky ČRS, které jsou nadstavbou systému a budou rybářské veřejnosti poskytovat informace o revírech, aktualitách a celkově činnosti ČRS významně přehlednější a detailnější formou než doposud. Zároveň s tím bude spuštěna mobilní aplikace, která bude sloužit nejen rybářské stráži pro efektivní kontrolu lovících v terénu, ale i nejširší členské základně k orientaci v revírech, včetně možnosti zadávání docházek, ponechaných i neponechaných úlovků a řadě dalších věcí, které považujeme za atraktivní pro členskou základnu.
 
Pevně věříme, že nový RIS usnadní práci a ušetří čas všem organizačním složkám napříč celým ČRS, ale především i našim rybářům.
 
Petrův zdar!
 
Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica